YETKI DEVRI PROTOKOLÜ

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, Russian Maritime Register of Shipping ile Denizcilik Müsteşarlığı arasında 03.07.2003 tarihinde imzalanmış olan Yetki Devri Protokolü’nün 15.05.2006 tarihinde geçerli olmak üzere iptal edildiği, Russian Maritime Register of Shipping tarafından sertifikalandırılması yapılmış gemilerin ilk (yıllık, ara, periyodik, yenileme veya ek) sörvey tarihine kadar mevcut sertifikalarının geçerli olacağı, ancak yaptırılması gereken zorunlu sörveylerinin, ilk sörvey tarihinde Denizcilik Müsteşarlığınca yetkilendirilmiş Klas Kuruluşlarına yaptırılacağı veya Denizcilik Müsteşarlığı GSK Uzmanlarınca yapılabileceği,bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Meclis Başkan ve Vekilleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - İMEAK DTO Şubeleri - Meslek Komiteleri Başkanları - Klas Kuruluşları