Yönetmelik Değişikliği

26 Ekim 2021 tarih ve 31640 sayılı Resmi Gazete'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır.

Bahse konu Yönetmelik değişikliği ile Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “imza sirküleri ve” ibaresi yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir.

İlgili Yönetmelik duyurusu Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel, Mevzuat ve Kıyı Yapıları Duyuruları" bölümlerinde yayınlanmakta olup ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

1122_2873_y_netmelik_de_i_ikli_i.pdf