• Anasayfa
  • |
  • Yüksek Ticari ve Sınai Risklere Teminat Bulunamamasına İlişkin Hk.

Yüksek Ticari ve Sınai Risklere Teminat Bulunamamasına İlişkin Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 27.04.2023 tarih ve 4846 sayılı yazıya atfen ;

Malumlarınız olduğu üzere, ticari ve sınai faaliyetlerin devamlılığının sağlanması, milli servetin ve tasarrufların korunmasını teminen işletme faaliyetleri ve tesislerinin sigortalanması büyük önem arz etmekte olduğu ifade edilmektedir.

Diğer yandan, plastik, kimya, mobilya başta olmak üzere sigorta şirketleri tarafından yüksek riskli değerlendirilen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların başta yangın ve 3. şahıs sorumluluk olmak üzere pek çok sigorta teminatını bulamadığı, işletmesine sigorta yaptıramadığı hususunda Birliğimize çeşitli başvurular ulaşmakta ve konu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince ilgili Kurumlara iletilmektedir.

Bu çerçevede, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından, yüksek ticari ve sınai risklere teminat bulunamaması sorununun çözümüne yönelik yapılacak çalışmalar için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince veri talep edilmekte olup, konuya ilişkin yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince hazırlanan ve https://anket.tobb.org.tr/#/anket/tobb-teminat-soru-formu linkinden erişilebilecek soru formunun, sigorta teminatı bulamayan firmalarca doldurulması beklenildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

342_1230_y_ksek_ticari_ve_s_nai_risklere_teminat_bulunamamas_na_ili_kin_hk.pdf