• Anasayfa
  • |
  • Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sayın Üyemiz,

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından  Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  23.02.2018 Tarih ve 30341 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Yönetmelik değişikliğinde Su Ürünleri Sektörünü ilgilendiren maddeler;

MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde ve 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "denizlerde ve iç sularda bulunan üretim tesislerinden yetiştiricilik yoluyla elde edilen balıkçılk ürünleri," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 11 – (1) Yetiştiricilik veya avcılık yoluyla elde edilen balıkçılık ürünlerinin su ürünleri toptan satış merkezine, su ürünleri haline veya işleme tesisine nakilleri ile canlı olanlarının nakillerinde 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliği kapsamında belirlenen belgeler kullanılır.

(2) Yetiştiricilik veya avcılık yoluyla elde edilen canlı balık ve balıkçılık ürünlerinin su ürünleri toptan satış merkezinden veya su ürünleri halinden başka illere nakillerinde birinci fıkrada belirtilen belgelere istinaden düzenlenen veteriner sağlık raporunun bulundurulması zorunludur."

şeklindedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

EKLER:

EK-1: Bahse konu Yönetmelik (1 Sayfa)

 

      DAĞITIM:

         Gereği                                                                                Bilgi:  

  • İlgili Üyeler (WEB Sayfasında)                                             - Yk Başkan ve Üyeleri
  • İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri
  • İMEAK DTO 01 ve 02 No'lu Meslek Komiteleri Üyeleri
  • SUR-KOOP
  • Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği
  • İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği  

122_815_Yurt_Ici_Canli_Hayvan_Nakilleri__PDF.pdf