• Anasayfa
  • |
  • Yurtdışından Denizyolu ile Ekmeklik Buğday Taşıttırılması İhalesi (Revize Doküman ve Tüm İhale Dokümanları)

Yurtdışından Denizyolu ile Ekmeklik Buğday Taşıttırılması İhalesi (Revize Doküman ve Tüm İhale Dokümanları)

Sayın Üyemiz,

İlgi: 18.06.2021 tarih ve 1771/649 sayı ve sirküler numaralı yazımız.

İlgi yazı ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nden alınan 17 Haziran 2021 tarihli yazıda; Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nden alınan 17 Haziran 2021 tarihli yazıda; Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 30.06.2021 tarihinde saat 10:00’da yapılacak (Türkiye saati ile) 395.000 MT  (+/- %5) ekmeklik buğday ithalatına bağlı olarak, 395.000 MT (+/- %5) ekmeklik buğdayın taşıttırılması işi için 30.06.2021 tarihinde saat 12:00’de (Türkiye saati ile) TMO Genel Müdürlüğü Güvercinlik Ek Tesisleri’nde (TMO Güvercinlik Ek Tesisleri İstanbul Yolu 9. Km Güvercinlik-Yenimahalle/ANKARA) ihale yapılacağı, ihale şartnamesi, ithalat programı, sözleşme taslağı, liman özelliklerinin yer aldığı “Teknik Özellikler”, teklif mektubu örneği, Geçici Teminat Mektubu örneği ve sözleşme imza aşamasında verilecek Kesin Teminat Mektubu örneğinin yazıları ekinde yer aldığı, ihale dokümanlarının sadece Türkçe versiyonlarının gönderilmekte olup İngilizce versiyonlarının da bilahare gönderileceği, birbirine bağlı ve şartlı tekliflerin değerlendirmeye alınmayacağı ve ihale için navlun tekliflerinin USD (ABD Doları) olarak verileceği hususları bildirilmişti.

Bu defa Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nden alınan 21 Haziran 2021 tarihli yazıda; 17.06.2021 tarihinde, kuruluşları tarafından duyurulan ve 30.06.2021 tarihinde ihalesi yapılacak olan 395.000 MT (+/- %5) kırmızı ekmeklik buğday  arpa taşıttırılması ihalesinin sözleşme taslağının 9. Maddesinin;

Madde 9 - Ödeme ve şartları

Alıcı tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler TMO Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

Ödemeye esas para birimi ABD Doları'dır.

%90 Navlun Ödemesi:

 Navlunun %90’ı geminin Türkiye’ye hareket ettiğinin YÜKLENİCİ veya KAPTAN tarafından yazılı olarak bildirildiği (kesin yükleme bilgileri ile birlikte) tarihten itibaren İDARE opsiyonunda 5 işgünü içinde ödenecektir. Ancak, navlun faturası %100 üzerinden düzenlenerek İDARE’ ye ibraz edilecektir.

Bakiye %10 navlun:

Bakiye %10 navlun yükleme ve tahliye limanlarında tahakkuk edecek dispeç/sürstarya, gecikme cezası ve diğer zararlar gibi her türlü ödemenin YÜKLENİCİ tarafından İDARE ve SATICI’ya yapılmasını müteakip ödenecektir.

 Söz konusu masrafların tutarı bakiye %10 navlunun üzerinde ise aşan kısım YÜKLENİCİ tarafından İDARE’ ye ödenecek aksi takdirde sözleşme feshedilerek kati teminat mektubunun sözleşme tutarının %6’sına tekabül eden kısmı gelir kaydedilecek ve sözleşme kapsamında oluşan tüm cezalar ile İdare alacakları firmadan ayrıca tahsil edilecektir.

Yerli firmalar için vergi borcu bulunmadığına dair belgenin yüklenici tarafından İDARE’ye ibraz edilmesi ve yüklenicinin Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun bulunmadığının tespit edilmesinden sonra yukarıda belirtilen navlun ödemeleri TMO Genel Müdürlüğü, Mali İşler Daire Başkanlığı'nca konşimento tarihindeki T.C. Merkez Bankası USD döviz alış kuru üzerinden yapılacaktır.” şeklinde revize edildiği ve söz konusu ihaleye ait tüm revize Türkçe ve İngilizce dokümanların yazıları ekinde gönderildiği hususları belirtilmektedir.

Konu ihale ilan ve eklerine Odamızın web sayfasında  www.denizticaretodasi.org.tr  adresinde ana sayfada "Genel", "Ticari" ve "İhale Duyuruları" bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

669_1804_yurtd_ndan_denizyolu_ile_ekmeklik_bu_day_ta_tt_r_lmas_ihalesi_revize_dok_man_ve_t_m_ihale_dok_manlar_1804_669.pdf