• Anasayfa
  • |
  • 25 Haziran Dünya Denizciler Günü Kutlu Olsun

25 Haziran Dünya Denizciler Günü Kutlu Olsun

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO), deniz insanlarının ekonomiye katkısını dünya kamuoyuna sürekli anımsatmak için ilan ettiği “Dünya Denizciler Günü”, 2010 yılından bu yana her yıl 25 Haziran günü ve farklı bir tema ile kutlanmaktadır. Bu yıl için belirlenen, “MARPOL 50 Yaşında-Taahhüdümüz Devam Ediyor” temasıyla denizcilerin, deniz çevresini koruma konusundaki katkıları ele alınmaktadır.

Ticaret gemileri, deniz turizmi ve balıkçılık gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren deniz çalışanları, deniz çevresinin korunması ve sürdürülebilirliği konusunda üzerlerindeki büyük sorumluluğun farkındalığıyla, MARPOL gibi düzenlemelere uyum sağlayarak, çevre dostu uygulamaları benimsemekte ve denizlerimizi korumak için gereken önlemleri almaktadırlar.

Türk Denizcilik Sektörü de deniz çevresinin korunmasına atfettiği öneme istinaden, bu yöndeki tüm uluslararası anlaşmalara taraf olmuş ve bunların gereklerini yerine getirmek için elinden geleni büyük bir azim ve iyi niyetle yapmaya gayret etmektedir. Deniz çevresini koruma konusunda Denizcilerimizin yanı sıra, devlet kurumları, işletmeler, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimlerine büyük sorumluluklar düştüğü unutulmamalıdır.

Bu düşüncelerle 25 Haziran Dünya Denizciler Günü'nü kutlarken, zor günlerin görünmez kahramanları denizcilere takdir, şükran ve teşekkürlerimi sunuyor, Türk denizciliğine emeği geçen herkesi saygıyla anıyorum.

Tamer KIRAN
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Tüm Sliderlar