• Anasayfa
  • |
  • Deniz ve Hava Bandı Telsiz Ücret Tarifesi Uygulamasında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılı ücretleri ile devamına karar verildi.

Deniz ve Hava Bandı Telsiz Ücret Tarifesi Uygulamasında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılı ücretleri ile devamına karar verildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından 30.12.2020 tarih, 2020/167 karar no.su ile 2021 yılına ait ruhsatlandırma hizmetleri ücret tarifelerinde ücrete tabi kalemler gözden geçirilerek, her bir hizmet bedelinin ilgili mevzuat kapsamında maliyet analizlerinin yapılması suretiyle hizmet bedellerinin artırılmasına yönelik güncelleme yapılmıştı.

Genel Müdürlük tarafından, 2020 yılının Mart ayının ortasından itibaren başlayan COVID-19 salgın hastalığının ekonomik etkileri sebebi ile deniz ve hava bandı telsiz ücret tarifesinde yapılan artışın uygulanmasında zorluklar yaşanmakta olduğu değerlendirilerek, COVID-19 salgın hastalığının ekonomik etkilerinin sona ermesini müteakiben tekrar değerlendirmeye alınmak üzere, mevcut 2020 yılına ait deniz ve hava bandı telsiz ücret tarifesi ile devamı sağlanacaktır. Ruhsat hizmetleri için ödeme işlemi gerçekleştiren abonelere tarife farklarından doğacak tutarın iade süreci başlatılmıştır.

Tüm Sliderlar