• Anasayfa
  • |
  • Sıfır Atık Yönetmeliği

Sıfır Atık Yönetmeliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nca hazırlanan “Sıfır Atık Yönetmeliği” 12.07.2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

            Bu Yönetmeliğin amacı, hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine, izlenmesine, finansmanına, kayıt altına alınarak belgelendirilmesine ilişkin genel ilke ve esasların belirlenmesidir.

  Yönetmelik, mahalli idareler ve EK-1 listede tanımlı diğer yerler ile gönüllülük esasına dayalı olarak sıfır atık yönetim sistemini kurmak isteyenler için sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, izlenmesine, sıfır atık belgesi düzenlenmesine ilişkin esasları kapsamaktadır.

Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurulan yerlerde oluşan ve 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin EK-4 Atık Listesinde yer alan atıklar bu sistem kapsamındadır.

  Bilgilerinizi arz/rica ederiz.                               

Saygılarımızla,

                       

 

 

İsmet SALİHOĞLU

Genel Sekreter

 

EKLER:

Ek-1: Sıfır Atık Yönetmeliği(9 syf)

 

463_2593_s_f_r_at_k_yonetmeli_i_rg_12072019.docx 463_2593_4846_001.pdf