"2023 DUİR" faaliyetleri

Sayın Üyemiz;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 08.11.2023 tarihli ve 1521628 sayılı yazıda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yazısına atfen; "Doğu Akdeniz-2023 Tatbikatı" kapsamında icra edilmesi planlanan "Deniz Ulaştırması İçin İşbirliği ve Rehberlik (DUİR)" faaliyetlerinin 20-23 Kasım 2023 tarihleri icra edileceğine değinilerek, Odamız Üyelerinin bilgilendirilmesi ve ekte sunulan "Format Alfa" formunun faaliyete katılacak (gönüllülük esasına göre) gemilere ulaştırılmasının sağlanması istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

0_0_2637_eimza.pdf