• Anasayfa
  • |
  • “Gemi İnsanları İş Gücü Raporu: 2021 Yılında Gemi İnsanları İçin Küresel Arz ve Talep” Hk.

“Gemi İnsanları İş Gücü Raporu: 2021 Yılında Gemi İnsanları İçin Küresel Arz ve Talep” Hk.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası'ndan (International Chamber of Shipping –ICS) alınan 15.07.2021 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

ICS ve BIMCO (Baltic and International Maritime Council-Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi ) tarafından "Gemi İnsanları İş Gücü Raporu: 2021 Yılında Gemi İnsanları İçin Küresel Arz ve Talep" (Seafarer Workforce Report: The Global Supply and Demand for Seafarers in 2021) konulu yayının 28 Temmuz 2021 tarihinde Witherby Publishers aracılığıyla yayımlandığı bildirilmektedir.

Mayıs ayında satıştan kaldırılan "Manpower Report 2015" isimli yayının güncel versiyonu olan söz konusu Raporun; ülkelere özgü rakamlar da dahil olmak üzere dünya deniz ticaret filosu için gemi insanlarına yönelik mevcut arz ve talebin ayrıntılı tahminlerini, gemi insanları arzının demografik yapısının detaylarını, önümüzdeki beş yıl boyunca zabitan ve tayfalara yönelik talebe ilişkin tahminleri, çeşitli denizcilik eğitimleri, işe alım ile işe devamlılık ve bunların olası sonuçlarının belirlenmesi konularını kapsadığı belirtilmektedir.

Bahse konu yayına https://shop.witherbys.com/seafarer-workforce-report/  internet adresi üzerinden ulaşılabilmekte olup, kitabın 150 pound (£) olduğu ve ICS üyesi deniz taşımacılığı firmalarının "ICSMEMBER" kodu ile  %20 indirimle kitabı satın alabileceği ifade edilmektedir.

Konuya ilişkin detaylı bilgi Ek'te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

775_2086__gemi_insanlar_i_g_c_raporu_2021_y_l_nda_gemi_insanlar_i_in_k_resel_arz_ve_talep_hk.pdf