• Anasayfa
  • |
  • "Uluslararası Sularda Avcılık" ve "İndirimli Akaryakıt" Hk.

"Uluslararası Sularda Avcılık" ve "İndirimli Akaryakıt" Hk.

Sayın Üyemiz,

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nden Odamıza iletilen 04.04.2024 tarih ve 13865382 sayılı yazıda,

5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'in 49 uncu maddesinin dört, beş ve altıncı fıkralarında, münhasır ekonomik bölgede ve uluslararası sularda yapılacak avcılığa ilişkin hususların düzenlenmiş, kabotaj hattında, geleneksel olarak avcılık yapılan ve münhasır hakların kullandığı açık deniz alanları olan uluslararası sularda yapılacak avcılığa ilişkin esasların Ek-1'de yer aldığı,

Genel av yasağının uygulandığı 15 Nisan-31 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki dönemde 5/1 Numaralı Tebliğ'in ilgili hükümlerine göre izin alarak avcılık faaliyetinde bulunacak balıkçı gemileri ile ruhsat kodu (C) ve (D) olan küçük ölçekli balıkçı gemilerinin indirimli akaryakıt uygulamasından faydalanmaya devam edebilmesi için, "Balıkçı Gemileri için Genel Av Yasağı Döneminde Özel Tüketim Vergisi indirilmiş Yakıt Alım Belgesi" almasının zorunlu olduğu ve bu uygulamaya ilişkin esasların Ek-2'de yer aldığı bildirilmiştir.

Söz konusu Yazı'ya Odamızın web sayfasından www.denizticaretodasi.org.tr “Genel/Teknik ve Mevzuat” duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

                                                                                                 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

254_908_uluslararas_sularda_avc_l_k_ve_indirimli_akaryak_t_hk.pdf