• Anasayfa
  • |
  • 100.000 Kg Şekillendirilmiş Katı TNT’nin Taşıttırılması İşi İçin Teklif İsteme Mektubu Hk.

100.000 Kg Şekillendirilmiş Katı TNT’nin Taşıttırılması İşi İçin Teklif İsteme Mektubu Hk.

Sayın Üyemiz,

           

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu İkmal Dairesi Başkanlığı’nın  12.02.2018 tarih ve SVG.0944 sayılı

yazısı ile;

 

- Kurumlarının ihtiyacı olan 100.000 Kg Şekillendirilmiş Katı TNTnin ihraç izninin alınmasını müteakip Ağustos 2018 ayında sevke hazır olacağı, bahse konu malzemenin yazıları EK’inde verilen “Doküman”a uygun olarak, FOB Stowed Santos/Brezilya Limanından Derince Limanına, Derince Limanında Kurumlarınca gümrük işlemleri ikmal edildikten sonra ise ilgili mevzuat doğrultusunda uygun araçlarla MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü Kırıkkale’ye taşıttırılacağı,

 

- İstenilen bilgilerin eksiksiz doldurularak konu taşımaya ait tekliflerin, VERİLMESİ ZORUNLU OLAN BELGELERLE BİRLİKTE kapalı zarf içerisinde veya posta yoluyla 16/02/2018 Cuma günü saat 10.00’a kadar Başkanlıklarına gönderilmesi,

istenmektedir.

 

İlgi yazı ve Ek’leri Odamız web sayfasında “www.denizticaretodasi.org.tr” adresinde ana sayfada “Genel” “Ticari” ve “İhale” Duyuruları bölümünde yayınlanmaktadır.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                                          

                                                                                                                       Saygılarımızla,

 

                                                                                                         

                                                                                                                       Murat TUNCER

                                                                                                                        Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi yazı ve Ek’leri (5 sayfa – Web’te)    

                                                                                   

GEREĞİ:                                                                              BİLGİ:                                                                   

- Tüm Üyeler (web)                                                               - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu       

- Türk Armatörler Birliği                                                          İkmal Dairesi Başkanlığı

- S.S. Gemi Arm. Mot. Taş. Koop.   

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği            

- TAİS                                             

- 25, 29, 40,  No.lu Meslek Grupları Üyeleri  

 

86_579_579-86_ve_EK.pdf