• Anasayfa
  • |
  • 1915 Çanakkale Köprüsü Hk.

1915 Çanakkale Köprüsü Hk.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Liman Başkanlığı tarafından gönderilen 04.07.2021 tarihli ve E-59209238-130.04.03-1394 sayılı yazıda, 24.05.2021 tarihli ve E-59209238- 130.04.03-969 sayılı yazı ile Çanakkale Köprüsü "Tabliye Montajı ve Hazırlıkları" kapsamında alınacak önlemlerin bildirildiği; DLSY Adi Ortaklığı'nın 04.07.2021 tarihli ve 0045 sayılı yazısı ile "Seyir Kanalı Planlama Tablosu"nda "4" numara ile gösterilen bölgede askı halatı montajı ve hidrolik kaldırma portalı montajı operasyonlarının 05.07.2021 günü gerçekleştirileceği ve 1915 Çanakkale köprüsü inşa faaliyetleri ile ilgili olarak, askı halatı montajı ve hidrolik kaldırma portalı montajı operasyonları tamamlanıncaya kadar 05.07.2021 günü saat 06:00 ile 20:00 arasında "4" numara ile belirtilen bölgeden gemi geçişi olmayacak şekilde gemi trafiğinin düzenlenmesinin talep edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda 05.07.2021 günü, 06:00- 20:00 saatleri arasında "Seyir Kanalı Planlama Tablosu"nda "4" numara ile belirtilen bölgeden gemi geçişi olmayacak şekilde planlama yapılması ve gemi trafiğinin "3" ve "5" numara ile gösterilen bölgelerden yapılmasının uygun görüldüğü; ayrıca "3" ve "5" numaralı bölgelerden yapılacak gemi geçişlerinin 24.05.2021 tarihli ve E-59209238- 130.04.03-969 sayılı yazı ekindeki rapor gereği kılavuz kaptanlı olarak yapılacağı belirtilmekte olup bu doğrultuda gerekli önlemlerin alınması, operasyonların icra edilmesi için Çanakkale Boğazı gemi trafiğinde gerekli düzenlemelerin yapılması ve konunun denizcilere duyurulması istenmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

726_1908_1915_anakkale_k_pr_s_hk_eimza.pdf