• Anasayfa
  • |
  • 1915 Çanakkale Köprüsü İnşa Faaliyetlerine İlişkin Seyir Uyarısı

1915 Çanakkale Köprüsü İnşa Faaliyetlerine İlişkin Seyir Uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Liman Başkanlığı tarafından gönderilen 26.07.2021 tarihli ve E-59209238-130.04.03-1541 sayılı yazıda; 24.05.2021 tarihli ve E-59209238- 130.04.03-969 sayılı yazı ile Çanakkale Köprüsü "Tabliye Montajı ve Hazırlıkları" kapsamında alınacak önlemlerin bildirildiği; DLSY Adi Ortaklığı'nın 26.07.2021 tarihli ve 0056 sayılı yazısı ile "Seyir Kanalı Planlama Tablosu"nda "3","4" ve "5" numara ile gösterilen bölgelerde 27.07.2021 günü, hidrolik kaldırma portalı ile tabliye montajı operasyonunun gerçekleştirileceği ve 1915 Çanakkale köprüsü inşa faaliyetleri ile ilgili olarak hidrolik kaldırma portalı ile tabliye montajı operasyonu tamamlanıncaya kadar 27.07.2021 günü saat 03:00 ile 15:00 arasında, "3", "4" ve "5" numara ile belirtilen bölgelerden gemi geçişi olmayacak şekilde gemi trafiğinin düzenlenmesinin talep edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda, 27.07.2021 günü 03:00 - 15:00 saatleri arasında, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı faaliyet alanında gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alınmasının uygun görüldüğü ve bu doğrultuda gerekli önlemlerin alınması, operasyonların icra edilmesi için Çanakkale Boğazı gemi trafiğinde gerekli düzenlemelerin yapılması ve konunun denizcilere duyurulması istenmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

774_2070_1915_anakkale_k_pr_s_in_a_faaliyetlerine_ili_kin_seyir_uyar_s_eimza.pdf