• Anasayfa
  • |
  • 1915 Çanakkale Köprüsü İnşa Faaliyetlerine İlişkin Seyir Uyarısı

1915 Çanakkale Köprüsü İnşa Faaliyetlerine İlişkin Seyir Uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Liman Başkanlığı tarafından gönderilen 24.08.2021 tarihli ve E-59209238-130.04.03-1776 sayılı yazıda 24.05.2021 tarihli ve E-59209238- 130.04.03-969 sayılı yazı ile Çanakkale Köprüsü "Tabliye Montajı ve Hazırlıkları" kapsamında alınacak önlemlerin bildirildiği; DLSY Adi Ortaklığı'nın 19.08.2021 tarihli ve 0076 sayılı yazısı ile "Seyir Kanalı Planlama Tablosu"nda "3", "4" ve "5" numara ile gösterilen bölgelerde 25.08.2021 günü saat 01:00 ile 12:00 arasında hidrolik kaldırma portalı ile tabliye montajı operasyonlarının gerçekleştirilmek istendiği bildirilerek operasyonlar tamamlanıncaya kadar belirtilen bölgelerden gemi geçişi olmayacak şekilde gemi trafiğinin düzenlenmesinin talep edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda 25.08.2021 günü 01:00 - 12:00 saatleri arasında 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı faaliyet alanında gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alınmasının uygun görüldüğü; bu doğrultuda gerekli önlemlerin alınması, operasyonların icra edilmesi için Çanakkale Boğazı gemi trafiğinde gerekli düzenlemelerin yapılması ve konunun denizcilere duyurulması istenmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

898_2374_1915_anakkale_k_pr_s_in_a_faaliyetlerine_ili_kin_seyir_uyar_s_eimza.pdf