• Anasayfa
  • |
  • 1915 Çanakkale Köprüsü İnşa Faaliyetlerine İlişkin Seyir Uyarısı

1915 Çanakkale Köprüsü İnşa Faaliyetlerine İlişkin Seyir Uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Liman Başkanlığı tarafından gönderilen 16.09.2021 tarihli ve E-59209238-130.04.03-1986 sayılı yazıda, 24.05.2021 tarihli ve E-59209238-130.04.03-969 sayılı yazıları ve 02.09.2021 tarihli ve E-59209238-130.04.03-1851sayılı yazıları ile Çanakkale Köprüsü "Tabliye Montajı ve Hazırlıkları" kapsamında alınacak önlemlerin bildirildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, DLSY Adi Ortaklığı'nın 16.09.2021 tarihli ve 0092 sayılı yazısı ile 17.09.2021 günü saat 07:00 ile 21.09.2021 günü saat 07:00 arası hidrolik kaldırma portalı ile tabliye montajı operasyonlarının gerçekleştirileceği belirtilerek 02.09.2021 tarihli ve E-59209238-130.04.03-1851 sayılı yazılarındaki toplantıda alınan kararlar doğrultusunda hidrolik kaldırma portalı ile tabliye montajı operasyonları tamamlanana kadar Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin düzenlenmesinin talep edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda, 17.09.2021 günü 07:00 ile 21.09.2021 günü 07:00 saatleri arasında 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı faaliyet alanında 02.09.2021 tarihli ve E-59209238-130.04.03-1851 sayılı yazıları ile bildirilen hususlar ve "Seyir Kanalı Planlama Tablosu" çerçevesinde gemi trafiğinde gerekli düzenlemelerin çift yönlü olarak yapılmasının uygun görüldüğü; bu doğrultuda gerekli önlemlerin alınması, operasyonların icra edilmesi için Çanakkale Boğazı gemi trafiğinde gerekli düzenlemelerin yapılması ve konunun denizcilere duyurulması istenmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

989_2555_1915_anakkale_k_pr_s_in_a_faaliyetlerine_ili_kin_seyir_uyar_s_eimza.pdf