• Anasayfa
  • |
  • 1974 Atina Konvansiyonu 2002 Protokolünün Onaylanması Hakkında

1974 Atina Konvansiyonu 2002 Protokolünün Onaylanması Hakkında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 15.09.2022 Tarih ve 636532 sayılı, Ek'te sunulan yazıda;

3 Nisan 2017 tarih ve 30027 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "1974, Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesine (PAL) Ait 2002 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6990 sayılı Kanun" ile bahse konu Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğu ve 19 Eylül 2019 tarih ve 30893 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe girdiği,

Söz konusu karar sonrası katılım bildirgemizin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekretaryasına sunulduğu ve "1974, Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesine Ait Protokolün" ülkemiz adına 16 Eylül 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceğinin IMO Genel Sekreterliği tarafından üye ülkelere bildirildiği,

Bu itibarla, uluslararası sefer yapan 12 den fazla yolcu taşıyan gemilerin söz konusu konvansiyon gereği belgelendirilebilmesi için donatanların, gemi işleticilerinin ve ilgililerin ivedilikle bilgilendirilmesi istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

668_2828_1974_atina_konvansiyonu_2002_protokol_n_n_onaylanmas_.pdf