• Anasayfa
  • |
  • 20.000 Adet CTG 40mm HV, PRACTICE KM385 MÜHİMMATI'nın Taşıttırılması İşine Ait Teklif İsteme Mektubu Hk.

20.000 Adet CTG 40mm HV, PRACTICE KM385 MÜHİMMATI'nın Taşıttırılması İşine Ait Teklif İsteme Mektubu Hk.

Sayın Üyemiz,

           

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı’nın 09.07.2018 tarih ve SVG.0936/0038 sayılı yazısı ile;

 

- Kurumlarının ihtiyacı olan 20.000 adet CTG 40mm HV, PRACTICE KM385 MÜHİMMATI nın Temmuz ayının ikinci yarısında sevke hazır olacağı,  FOB Busan Limanı/Güney Kore’den Derince Limanına yazıları ekinde verilen “Doküman”a uygun olarak taşıttırılacağı,

 

- İstenilen bilgilerin eksiksiz doldurularak konu taşımaya ait tekliflerin, VERİLMESİ ZORUNLU OLAN BELGELERLE BİRLİKTE kapalı zarf içerisinde elden veya posta yoluyla 13/07/2018 Cuma günü saat 14.00’a kadar Başkanlıklarına gönderilmesi,

istenmektedir.

 

İlgi yazı ve ekleri Odamız web sayfasında “www.denizticaretodasi.org.tr” adresinde ana sayfada “Genel” “Ticari” ve “İhale” Duyuruları bölümünde yayınlanmaktadır.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                                            

                                                                                                                         Saygılarımızla,

 

           

                                                                                                          

                                                                                                                       İsmail ASASOĞLU

                                                                                                                         Genel Sekreter V.

 

 

Ek: İlgi yazı ve Ek’leri (10 sayfa – Web’te)     

                                                                                    

GEREĞİ:                                                                              BİLGİ:                                                                   

- Tüm Üyeler (Web)                                                                - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu       

- Türk Armatörler Birliği                                                           Gen. Müd. İkmal Dairesi Başkanlığı

- S.S. Gemi Arm. Mot. Taş. Koop.   

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği            

- TAİS                                             

- 25, 29, 40 No.lu Meslek Grupları Üyeleri  

417_2762_2762-417.pdf