• Anasayfa
  • |
  • 2009 Hong Kong Uluslararası Sözleşmesine İlişkin Karar Hk.

2009 Hong Kong Uluslararası Sözleşmesine İlişkin Karar Hk.

​Bakanlar Kurulunca hazırlanan "2009 Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesine İlişkin Olarak Ekli Beyanda Bulunulmasına Dair Karar)" aşağıdaki şekilde olup 26.10.2018 tarihli ve 30577 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Karar Sayısı: 231 / 25.10.2018

Türkiye Cumhuriyeti adına 26 Ağustos 2010 tarihinde Londra'da imzalanan ve 07.03.2017 tarihli ve 6931 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "2009 Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesi"ne ilişkin olarak ekli beyanda bulunulmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 inci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti "2009 Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesi"nin 16 ıncı maddesinin 6 ıncı paragrafı gereğince bir geminin yetkilendirildiği gemi geri dönüşüm tesis(ler)inde geri dönüştürülmesinden önce "Gemi Geri Dönüşüm Planı"nın açık olarak onaylanmasını şart koştuğunu beyan eder"

Bilgilerinize arz ve rica ederiz.

                                             Saygılarımızla,

                                             Cengiz ÖZKAN

                                             Genel Sekreter V.

625_4069_1741_001.pdf 625_4069_Hong_Kong_20181026_7.pdf