• Anasayfa
  • |
  • 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (Su Ürünleri)Hk

2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (Su Ürünleri)Hk


Sayın Üyemiz,

Bakanlar Kurulu tarafından “2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” 26.02.2018 Tarih ve 30344 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Bahse konu Kararda Su Ürünleri Sektörünü ilgilendiren maddeler özetle;
-İyi Tarım uygulama desteğine Su Ürünleri Sektörü de alınmış olup, destek oranı Su Ürünleri yetiştiriciliğinden elde edilen ürünlerin pazarlanmasında balık tanıma kartı kullanan üreticilere Ek’teki Kararda belirtilen miktarda destek ödemelerin yapılacağı belirtilmektedir.
- Ayrıca, Balıkçı Gemisi Desteğinde; Geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesi; Geleneksel kıyı balıkçılığının devamlılığının sağlanması ve Bakanlıkça belirlenen verilerin toplanması, kayıt altına alınması karşılığında; iç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı ile denizlerde faaliyet gösteren 10 m’den küçük boylardaki balıkçı gemilerine , Ek'te belirtilen miktarda , gemi başına destekleme ödemesi yapılacaktır.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.
Saygılarımızla,


Murat TUNCER
Genel Sekreter
EKLER:
EK-1: Bahse konu Karar (Web Sayfamızda-78 Sayfa)

DAĞITIM:
Gereği : Bilgi:
- İlgili Üyeler (WEB Sayfasında) - Yk Başkan ve Üyeleri
- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri
- İMEAK DTO 01 ve 02 No’lu Meslek Komiteleri Üyeleri
- SUR-KOOP
- Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği
- İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği

123_816_pdf_ek_2018_Yilinda_Yapilacak_Tarimsal_Destek.pdf 123_816_pdf_2018_yilinda_yapilacak_tarimsal_destek.pdf