• Anasayfa
  • |
  • 2020/22 Sayılı Atık İthalatı Genelgesi Hk.

2020/22 Sayılı Atık İthalatı Genelgesi Hk.

Sayın Üyemiz,            

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 12.09.2020 tarihli, Ek'te sunulan yazısında;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından; “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020/3)” çerçevesinde, 31.12.2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Atık İthalatı Uygulamalarının düzenlendiği 2019/18 sayılı Genelge’nin yürürlükten kaldırılarak, 03.09.2020 tarihli ve 2020/22 sayılı Atık İthalatı Genelgesi’nin yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Bahse konu yazıda, 2020/22 sayılı yeni Genelge ile atık ithalatı kotasının %30 azaltılarak %50’ye indirildiği ifade edilmiş olup yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, 2020 yılı sonuna kadar firmaların Kapasite Raporunda belirtilen tesis tüketim kapasitesinin azami %50’si oranında atık ithalatına müsaade edileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

1056_2543_2543_1056.pdf