• Anasayfa
  • |
  • 2020 Yılında Uygulanacak Gemi Sağlık Resmi Tarifesi

2020 Yılında Uygulanacak Gemi Sağlık Resmi Tarifesi

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün 31.12.2019 tarih ve 34399219.846.01 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile;

2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu'nun 2928 sayılı Kanunla değişik 3'üncü maddesinin 1. fıkrası ile, gemilerden net tonu üzerinden tahsil edilecek Sağlık Resminin Sağlık Bakanlığınca, Dışişleri ve Hazine ve Maliye Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle hazırlanacak ve her mali yılbaşında yürürlüğe konulacak tarife ile belirleneceğinin hükme bağlandığı,

Bu çerçevede Dışişleri ve Hazine ve Maliye Bakanlıklarının görüşleri alınarak hazırlanan 2020 yılı Serbest Gemi Sağlık Resmi Tarifesi'nin her net ton başına aşağıda yer aldığı şekilde uygulanacağı bildirilmektedir.

1.Tam Sağlık Resmi  (50 net ton üzerindeki gemiler) 1,52 TL
2.İndirimli Sağlık Resmi

(Bilimsel araştırma yapan gemiler ve deniz turizmi araçları)  0,53 TL
3.Türk Bayraklı Gemiler için Yıllık Gemi Sağlık Resmi
a) 50 net ton üzerinde olup 250 net tonu geçmeyen 1,21 TL
b) 250 net ton ve üzerindeki gemiler için 2,73 TL

Bu kapsamda 2020 yılında uygulanacak tarife ile 2019 yılı tarifesinin karşılaştırması Ek’te sunulmaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederiz.

Saygılarımla,                  

İsmet SALİHOĞLU             

Genel Sekreter                 

915_7127_2020sagl_kresm_tar_fe.pdf