• Anasayfa
  • |
  • 2021 Yılı Balon Balığı Teslim Alım Noktaları ve Zamanları

2021 Yılı Balon Balığı Teslim Alım Noktaları ve Zamanları

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasında (https://www.tarimorman.gov.tr/BSGM/Duyuru/141/Balon-Baligi-Teslim-Alim-Noktalari-Ve-Zamanlari-Belirlendi) yer alan duyuruda özetle;

Odamızın 28.06.2021 tarih ve 1857/699 sayılı sirküleri ile de duyurusunu yaptığımız, "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ(Tebliğ No: 2021/20)" kapsamında, balon balığı teslim alım noktalarının ve zamanlarının yer aldığı "2021 yılı Balon Balığı Teslim Noktaları Çizelgesinin" Ek'te sunulduğu belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

749_2020_2021_y_l_balon_bal_teslim_al_m_noktalar_ve_zamanlar_.pdf