• Anasayfa
  • |
  • 2022 Yılı Dünya Denizcilik Teması: "Daha Yeşil Deniz Taşımacılığı için Yeni Teknolojiler" Hk.

2022 Yılı Dünya Denizcilik Teması: "Daha Yeşil Deniz Taşımacılığı için Yeni Teknolojiler" Hk.

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (International Maritime Organization – IMO) resmi internet sayfasında 06.07.2021 tarihinde yayımlanan bir duyuru ile 2022 yılı Dünya Denizcilik Teması'nın denizcilik sektörünün sürdürülebilir bir geleceğe yönelik yeşil geçişini desteklemek amacıyla "Daha yeşil deniz taşımacılığı için yeni teknolojiler" (New technologies for greener shipping) olarak belirlendiği ilan edilmiştir.

IMO tarafından ilan edilen 2022 Dünya Denizcilik Teması kapsamında; başta Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri (Small Island Developing States - SIDs) ve En Az Gelişmiş Ülkeler (Least Developed Countries - LDCs) olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde, denizcilik sektörünün daha yeşil bir düzene geçişini desteklemek amacıyla yeni teknolojilerin kullanılması ve kapsayıcı inovasyonun teşviki ile ilgili belirli konuları araştırmak için bir dizi faaliyet gerçekleştirilecektir.

2022 yılı temasının ayrıca, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları  (United Nations Sustainable Development Goals - SDGs)  arasında yer alan özellikle iklim eylemi ve okyanusların, suların ve deniz kaynaklarının kullanımı ile ilgili olan 13'üncü ve 14'üncü maddeler; sanayi, yenilikçilik ve altyapı ile ilgili olan 9'uncu madde ve bu hedeflere ulaşmak için ortaklıkların ve uygulamaların önemini vurgulayan 17'nci madde ile de doğrudan bağlantılı olduğu ifade edilmektedir.

Konuya ilişkin detaylı bilgiye, https://bit.ly/3xm1n0w internet adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

732_2004_2022_y_l_d_nya_denizcilik_temas_daha_ye_il_deniz_ta_mac_l_i_in_yeni_teknolojiler_hk.pdf