• Anasayfa
  • |
  • 2023, 2024 ve 2025 Yıllarında Mavi Yüzgeçli Orkinos Avcılığı Yapacak Gemilerin Belirlenmesi ve Bu Gemilere Yapılacak Kota Tahsisine İlişkin Genelge (2023-3) Hk.

2023, 2024 ve 2025 Yıllarında Mavi Yüzgeçli Orkinos Avcılığı Yapacak Gemilerin Belirlenmesi ve Bu Gemilere Yapılacak Kota Tahsisine İlişkin Genelge (2023-3) Hk.

“2023, 2024 ve 2025 Yıllarında Mavi Yüzgeçli Orkinos Avcılığı Yapacak Gemilerin Belirlenmesi ve Bu Gemilere Yapılacak Kota Tahsisine İlişkin Genelge (2023-3)” ve Ek’leri 12.03.2023 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü web sayfasında yayımlanmış olup; Genelge, Başvuru Dilekçesi, Gemi Av Donanımı ve Ağ Tespit Tutanağı, Taahhütname ve Düzeltme OLUR’u Ek’lerine 2023, 2024 ve 2025 Yıllarında Mavi Yüzgeçli Orkinos Avcılığı Yapacak Gemilerin Belirlenmesi ve Bu Gemilere Yapılacak Kota Tahsisine İlişkin Genelge (2023-3) yayımlanmıştır. (tarimorman.gov.tr) linkinden ulaşılabilmektedir.

           

Bilgilerinize arz/rica ederim.

202_772_2023_2024_ve_2025_y_llar_nda_mavi_y_zge_li_orkinos_avc_l_yapacak_gemilerin_belirlenmesi_ve_bu_gemilere_yap_lacak_kota_tahsis.pdf