• Anasayfa
  • |
  • 2023 yılı Balon Balığı Avcılığı Destekleme Başvuruları Hk.

2023 yılı Balon Balığı Avcılığı Destekleme Başvuruları Hk.

Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/20) kapsamında 2023 yılı Balon Balığı alımları 2 Ocak 2023 tarihinde başlamış olup, avlanacak Balon Balıklarının teslim alma yöntemi bütün balık veya kuyruk alımı olarak gerçekleştirileceği 3 Ocak 2023 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü resmî web sayfasında duyurulmuştur.      

Söz konusu Duyuru'ya https://www.tarimorman.gov.tr/BSGM/Duyuru/164/2023-Yili-Balon-Baligi-Avciligi-Destekleme-Basvurulari-02-Ocak-2023-Tarihi-Itibariyle-Baslamistir linki üzerinden erişim sağlanmaktadır.             

Bilgilerinize arz/rica ederim.

15_32_2023_y_l_balon_bal_avc_l_destekleme_ba_vurular_hk.pdf