• Anasayfa
  • |
  • 2872 Sayılı Çevre Kanunu Md. 20 (k) Bendine Göre Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2020/1)

2872 Sayılı Çevre Kanunu Md. 20 (k) Bendine Göre Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2020/1)

Sayın Üyemiz,            

            Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan "2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2020/1)", Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 512 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2019 yılı için yeniden değerleme oranı 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş ve 15.02.2020 tarihli ve 31040 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendindeki özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışında yer alan para cezalarının yayımı tarihinden itibaren Ek'te verilen tebliğ uyarınca uygulanacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                                     

İsmet SALİHOĞLU                                

Genel Sekreter                                   

173_582_582_173.pdf