• Anasayfa
  • |
  • 5312 SAYILI KANUN VE UYGULAMA YÖNETMELIĞI KAPSAMINDA GEMILERIN BILDIRIMDE BULUNACAĞI YERLER HK.

5312 SAYILI KANUN VE UYGULAMA YÖNETMELIĞI KAPSAMINDA GEMILERIN BILDIRIMDE BULUNACAĞI YERLER HK.

Bilindiği üzere “ Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği” 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve üyelerimize duyurulmuştur. Ancak, .Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’ndan alınan İlgi yazı ile bahse konu Yönetmeliğin gemilerin bildirim yükümlülükleri başlığı altındaki 5 inci maddesine göre, gemiler tarafından yapılması gereken bildirimlere uyulmasını teminen genelge yayınlanmış olup konuya ilişkin Genelge (2006 / 7) Ek’te yer almaktadır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER: Ek-A:İlgi yazı Genelge (2006 / 7) (1 Sayfa) DAĞITIM Gereği Bilgi: - Tüm Üyelerimiz (WEB) - Sn.Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - SS Motorlu Taşıyıcılar Koop. - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - GİSBİR TOBB Denizcilik Sektörü Meclisi Bşk. - İMEAK DTO Çevre Komisyonu - Meclis Başkanı ve Vekilleri - TÜRKLİM - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - İMEAK DTO Meslek Komiteleri Bş - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - İMEAK DTO Şubeleri

522_5717_Ek.pdf