• Anasayfa
  • |
  • 5500-12000 DWT’LUK GEMILERIN KABOTAJDA

5500-12000 DWT’LUK GEMILERIN KABOTAJDA

Sayın üyemiz,               İLGİ : T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığının                          24/09/2002 tarih ve 02133 sayılı yazısı İlgi yazı ile;                1)  21/06/1989 tarihli ve 20202 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanun Uygulaması ile İlgili Yönetmelik 21/08/2002 Tarih ve 24853 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak değiştirildiği, yapılan değişiklikler doğrultusunda teşviki esas gemi tonajı 12000 DWT sınırından 5500 DWT’a indirildiği,        2)  Ancak; 13/09/2000 tarih ve 1715 sayılı T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Talimatı ile Bölge Müdürlükleri ile ilgili Kurum/Kuruluşlara dağıtımı yapılan özel maksatlı/özel yapılı gemiler listesinde “ Bu listede belirtilen tüm gemiler ithal edilirken IACS üyesi klas kuruluşuna veya Türk Loydu’na klaslı olacaklar ve Türk Bayrağı çektikleri andan itibaren en az 5 (Beş) yıl süre ile ithal amaçları dışında KABOTAJ hattında faaliyet gösteremeyeceklerdir.” İbaresinin mevcut olduğu, Sektör temsilcilerinden alınan yazılarda; 2581 Sayılı Kanun kapsamında getirtilen 5500 DWT ile 12000 DWT’luk gemilerin Kabotaj hattında açılan çeşitli navlun ihalelerine katılamadıkları ve belirtilen amaçlar dışında gemilerini kullanamadıklarının belirtildiği,             3)  Bu itibarla; söz konusu yönetmelikten doğabilecek sıkıntıların giderilmesi ve ticarette eşitlik ilkesinin korunması amacıyla; 13/09/2002 tarih ve 1715 sayılı T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Talimatı ile düzenlenen özel Maksatlı/özel Yapılı gemi statüsüyle ithal edilerek, Türk Bayrağı çeken gemilerin 5 (beş) yıllık kabotaj hattında çalışma süre sınırlamasının kaldırılması, 23/09/2002 tarih ve 02116 sayılı Müsteşarlık  Olur’u ile uygun görülmüş olduğu,     bildirilmektedir.           Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter