• Anasayfa
  • |
  • AB “GEMI KAYNAKLI KIRLILIĞIN ÖNLENMESI VE İHLALLERE KARŞI CEZALARIN UYGULANMASI” DIREKTIF TASLAĞI HK.

AB “GEMI KAYNAKLI KIRLILIĞIN ÖNLENMESI VE İHLALLERE KARŞI CEZALARIN UYGULANMASI” DIREKTIF TASLAĞI HK.

AB üye ülkelerini, gemilerden kaynaklanan deniz kirliliği konusunda, cezai yaptırım uygulamaya zorlama yetkisi bulunduğu gerekçesiyle, 12 Temmuz 2005 tarihli ve 2005/667/JHA sayılı Konsey Çerçeve Kararı’nın iptali talebiyle, AB Komisyonu tarafından AB Konseyi aleyhinde, 8 Aralık 2005 tarihinde Avrupa Birliği Adalet Divanı’nda (ABAD), dava açılmış olduğu ve verilen karar ile AB Komisyonu’nun haklı bulunduğu İlgi (a) ve İlgi (b) yazıda belirtilmektedir Söz konusu Çerçeve Karar 23 Ekim 2007 tarihinde iptal edilmiş ve bunun yerine ortaya çıkan yasal boşlukların doldurulması amacına istinaden 11 Mart 2008 tarihinde Avrupa Komisyonu, AB seviyesindeki etkinliğini de sağlamak üzere; 2005/35/EC sayılı Yönerge'nin (Direktif), gemilerden boşaltılan maddelerin sebep olduğu gemi kaynaklı kirlenmeye yol açanlara uygulanacak yaptırımları içerecek şekilde güçlendirilmesine yönelik yeni bir Yönerge Teklifi yayımlamıştır. ABAD Kararı çerçevesinde, revize edilmiş taslağın, 11 Mart 2008 tarihinde Komisyona sunulduğu yakında onaylanmasının beklendiği bildirilmekte olup bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM Gereği Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (WEB) -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -İMEAK DTO Meslek Komiteleri Bşk -İMEAK DTO Çevre Komisyonu -İMEAK DTO Şubeleri