• Anasayfa
  • |
  • AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Hk.

AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Hk.

Sayın Üyemiz,            

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 18.09.2020 tarihli e-posta yazısında;

Avrupa Birliği (AB) Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın (AYM) önemli politika araçlarından biri olan sınırda karbon düzenleme mekanizmasının içeriğinin belirlenmesi ve uygulamadan etkilenebilecek tüm paydaşlarla birlikte etkilerinin ele alınabilmesi adına 4 Mart – 1 Nisan 2020 tarihleri arasında bir geri bildirim sürecinin yürütüldüğü, bu çerçevede ilgili özel sektör temsilcileri ile kamu kurumları tarafından Ticaret Bakanlığı’na iletilen görüşlerin de değerlendirilerek ülke görüşünün hazırlandığı ve Avrupa Komisyonu’na iletildiği bildirilmiştir.

Bahse konu yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından sınırda karbon düzenleme mekanizmasının hayata geçirilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar dahilinde başlatılan kamu istişare süreci kapsamında https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism/public-consultation linki üzerinden erişim sağlanabilecek anketin 28 Ekim 2020 tarihine kadar paydaşlar tarafından doldurulmasının beklendiği belirtilmektedir.

Ayrıca, anket soruları göz önünde bulundurularak, Ek’te sunulan ülke görüşümüzde yer alanlara ilave olarak varsa Komisyona iletilmesinde fayda görülen konuların da Ticaret Bakanlığı ile paylaşılması halinde Avrupa Komisyonu nezdinde dikkate getirilmek üzere iletilmesinin mümkün olacağı belirtilmekte, iletilmesinde fayda görülen hususların en geç 30 Eylül 2020 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (ayse.celebi@tobb.org.tr) bildirilmesi talep edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1043_2510_2510_1043.pdf