• Anasayfa
  • |
  • ACENTE BILGILENDIRME KILAVUZU HK.

ACENTE BILGILENDIRME KILAVUZU HK.

İlgi yazı ile ; 1. 09.05.2008 tarih ve 26871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe gireceği, 2. Söz konusu yönetmelik çerçevesinde; gemilere yapılacak sağlık denetleme işlemleri ve uygulamalarının yeniden düzenlendiği, bürokrasi ve kırtasiyeciliği azaltarak sağlık denetimlerinin ön plana alınması, haftasonu ve gece yapılan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlükleri ile acente çalışanlarına güvenlik sorunu yaratan nakit para tahsilatının kaldırılması, acente ödemelerinin çeşitlendirilip kolaylaştırılması, internet bankacılığı ve sanal pos kullanımının yaygınlaştırılması, kabotaj hattında çalışan gemilere her seferinde değil yılda bir defa belge düzenlemelerini içeren Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri’nce yapılan pratika, patenta ve sağlık resmi tahsilatı iş ve işlemlerinin yeniden belirlendiği, 3. Bu çerçevede, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nce daha iyi hizmet sunulabilmek amacıyla “Acente Bilgilendirme Kılavuzu” nun hazırlandığı, söz konusu kılavuza www.hssgm.gov.tr adresinde ulaşılabileceği ifade edilmektedir. Acente Bilgilendirme Kılavuzu Ek’te yer almakta olup, bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EK : HSSGM- Yeni Dönem Uygulamaları Bilgilendirme Kılavuzu ( 6 sayfa) Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (Web) - YK Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop. - VDAD - İMEAK DTO Şubeler - Meslek Komite Başkanları