ACENTE YETKI BELGESI HK.

İlgi yazı ile, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Acentelik Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereği Acente Yetki Belgesi alma süresinin 31.10.2006 tarihinde sona ereceğini, T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün sürenin kısalması ve yoğunluğun fazla olacağı düşüncesi ile tanınan sürenin bitiminde belgesini almamış şirket kalmaması açısından müracaatların 31.08.2006 tarihine kadar yapılmasını tavsiye ettiğini, ve bu itibarla Acente Yetki Belgesi alacak üyelerin bir an önce dosyalarını ilgili genel müdürlüğe teslim etmeleri gerektiği belirtilmektedir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -İMEAK DTO Şubeleri -YK Başkan ve Üyeleri -Tüm Üyelerimiz -YK Yedek Üyeleri