• Anasayfa
  • |
  • Açık Döngü Scrubber Yıkama Suyu Deşarj Yasağı Hk.

Açık Döngü Scrubber Yıkama Suyu Deşarj Yasağı Hk.

Sayın Üyemiz,       

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından Odamıza gönderilen 14.12.2021 tarihli, Ek’te sunulan yazıda; 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren tüm deniz yakıtları için geçerli olan “IMO Küresel Kükürt Üst Limiti” uygulaması şartlarını karşılamak için uyumlu yakıt kullanmaya ilave olarak, MARPOL Ek-VI Kural 4 kapsamında, eşdeğer uygulama olan ve scrubber olarak bilinen “Egzoz Gazı Temizleme Sistemi” (Exhaust Gas Cleaning System- EGCS) kullanma seçeneğinin de bulunduğu ifade edilmektedir.

Gemilerin “Egzoz Gazı Temizleme Sistemi” kullanımı kapsamında, açık döngü scrubberların yıkama suyu deşarjının yasaklandığı ülke ve limanların listesini içeren MC(19)34, MC(19)101 ve MC(20)54 sayılı dokümanlar ICS tarafından yayımlanmış ve en son yazıda yer alan deşarjın yasaklandığı ülke ve limanlar listesi Odamız tarafından 28.08.2020 tarih ve 955 numaralı sirküler ile Sektörümüze duyurulmuş olup, farklı ülke ve üyelerden gelen geri bildirimlerden elde edilen bilgiler çerçevesinde ICS tarafından hazırlanan yasaklı liman ve denizlerin güncel listesi Ek’te sunulmaktadır.

Bahse konu liste, açık döngü scrubber ile donatılmış gemilerin limana varışlarından önce planlama yapmasına yardımcı olmak maksadıyla hazırlanmış olmakla birlikte, gemilerin bu limanları ziyaret etmeden önce ilgili ülke makamlarından daha fazla bilgi almaları önerilmektedir. Ayrıca yazıda devamla, liman şartlarını yerine getirmeyen gemilere ağır para cezalarının uygulanabileceği konusunda ICS tarafından iletilen uyarılara yer verilmekte, konu hakkında daha fazla bilgi veya geri bildirim için tim.pack@ics-shipping.org adresi ile iletişim kurulabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1278_3246_3246_1278.pdf