• Anasayfa
  • |
  • Acil Müdahale Firmaları Yetkileri Hk.

Acil Müdahale Firmaları Yetkileri Hk.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından "Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Görevi Verilebilecek Şirket/Kurum/Kuruluşların Seçimine ve Yetki Belgesi Bulunan Şirket/Kurum/Kuruluşlar İle Kıyı Tesislerinin Çalışma Usullerine İlişkin Tebliğ(Tebliğ No: 2009/4)" kapsamında denetimler yapıldığı,

Bu çerçevede, 2017 yılı içinde yapılan denetimler sonucu eksiklik tespit edilen şirketlere düzenleme getirildiği ve eksikliklere ilişkin mevzuat düzenlenmesi çalışmalarına başlandığı, 2018 yılında devam eden denetimler de göz önüne alındığında, yeniden acil müdahale yetki başvurularının, 2009/4 Sayılı Tebliğ' in Md.6(5) kapsamında, bir(1) yıllık süreç tamamlandığında alınabileceği,   

Kıyı tesisleri ile imzalanan sözleşmelerin, başvuru süreçleri tamamlanana kadar devam edeceği, başvurusu olumsuz sonuçlanacak firmaların kıyı tesisleri ile yapmış oldukları sözleşmelerin geçersiz olacağı,

Bu itibarla, 2009/4 Sayılı Tebliğ'de yer alan hükümlere göre, acil müdahale yetki belgesi almak isteyen Şirket/Kurum/Kuruluşların, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na, 31 Aralık 2018 tarihine kadar başvuruda bulunabileceği, bu tarihe kadar başvurmayan ve yetkisi iptal edilen acil müdahale şirketlerinin, iş ve işlemlerinin sonlandırılacağı, İlgi yazı ile bildirilmiştir.

Bilgilerinizi arz ederiz.

                                                     Saygılarımızla,

                                                     Murat TUNCER

                                                     Genel Sekreter 

EKLER:

EK-1:İlgi yazı(1 syf)

466_3079_0606_001.pdf