• Anasayfa
  • |
  • Alternatif Düşük ve Sıfır Karbonlu Yakıtlar Sempozyumu Hk.

Alternatif Düşük ve Sıfır Karbonlu Yakıtlar Sempozyumu Hk.

Sayın Üyemiz,       

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization–IMO) resmi web sitesinde yayımlanan duyuruda, 21 Ekim 2022 tarihinde “Düşük Karbonlu Denizciliğe Adil ve Kapsayıcı Geçişin Sağlanması” konulu sempozyumun hibrid olarak düzenleneceği bildirilmektedir.

Bahse konu duyuruda sempozyumun, özellikle gelişmekte olan ülkeler için deniz taşımacılığının dekarbonizasyonu sürecinde yenilenebilir yakıt üretimi ile ilgili zorluklara, fırsatlara ve küresel ölçekteki bu dönüşümü desteklemek için her düzeyde işbirliği geliştirilmesine duyulan ihtiyaca odaklanacağı belirtilmektedir.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek düşük ve sıfır karbonlu yakıtlar konulu sempozyumunun tüm IMO üye ülkelerine, Hükümetlerarası Organizasyonlara (Intergovernmental Organization-IGO), Sivil Toplum Örgütlerine (Non-governmental Organization-NGO) ve genel katılımcılara açık olduğu ifade edilmektedir.  

Söz konusu sempozyuma ait kayıt linki https://bit.ly/3SHIUXi web adresinde yer almakta olup, sempozyum ile ilgili IMO belgesi ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.            

581_2588_2588_581.pdf