• Anasayfa
  • |
  • AMATÖR DENIZCI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

AMATÖR DENIZCI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

Sayın Üyemiz, “Amatör Denizci Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Ulaştırma Bakanlığı tarafından 27 Ekim 2005 Tarih ve 25979 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Yönetmeliği ile 01.07.2004 Tarih ve 25509 Sayılı Yönetmeliğin; - 4.Maddesinin (e) bendi “Özel Tekne: Gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde yararlanılmak için üretilmiş, hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılmayan, tekne sahibi sorumluluğunda seyre çıkan, ulusal standarda göre ölçüldüğünde tekne boyu 2,5 metreden küçük ve 24 metreden büyük olmayan tüm yüzen araçları,” şeklinde değiştirilmiş ve (f) ve (g) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. - 5. Maddesinin son fıkrası; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de oturma izni almış olan yabancı uyruklulara, bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlaması halinde ADB verilir.” şeklinde değiştirilmiştir. - 6. Maddesinin birinci fıkrası ; “Amatör denizci sınavları; başvuru sayısı yirmiden fazla olmak koşuluyla, Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü ile liman başkanlıklarında her yılın Ocak, Nisan, Temmuz ve Kasım aylarının ilk haftası içerisinde yapılır. Ayrıca İdare uygun gördüğü yer ve tarihlerde sınav yapabilir” şeklinde değiştirilmiştir. - 22.Maddesinin üçüncü fıkrası ise “Özel teknelerin kayıt, belgelendirme ve donatımına ilişkin usul ve esaslar İdare tarafından verilir” şeklinde değiştirilmiştir. İlgili Sirküler WEB Sayfamızda “Mevzuat Bölümünde” yayınlanmakta olup, bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM: BİLGİ: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - İMEAK DTO Şubeleri - 7145 No’lu Meslek Komitesi Üyeleri - 7194 No’lu Meslek Komitesi Üyeleri - Amatör Denizciler Federasyonu