• Anasayfa
  • |
  • Amerika Deniz Ticaret Odası Eylül 2018 Bülteni Hk.

Amerika Deniz Ticaret Odası Eylül 2018 Bülteni Hk.

İlgi    :Uluslararası Deniz Ticaret Odası'ndan (ICS) alınan 16.10.2018 tarihli ve ICS(18)37 sayılı

           yazısı ve Eki.

İlgi yazıda, ICS Üyelerinden, Amerika Deniz Ticaret Odası'ndan (Chamber of Shipping of America - CSA) alınan, yazı Ekindeki Raporu dikkate almaları talep edilmektedir. Rapor, özetle aşağıdaki hususları içermektedir:

1) IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC) / Deniz Güvenliği Komitesi (MSC) – CSA (Amerika Deniz Ticaret Odası), IMO'da ICS delegasyonunun bir üyesi olarak yapılan önemli toplantılarda ele alınan çok sayıda konuya aktif katılımını sürdürmüş ve tavsiyelerde bulunmuştur. CSA ayrıca ICS Çevre Alt Komitesi'ne başkanlık etmekte olup, ICS Denizcilik Politikası Komitesi, Deniz Hukuku Komitesi ve Denizcilik Komitesi'nde hizmet vermektedir. CSA, ICS delegasyonunun bir üyesi olarak, Sera Gazı Emisyonları ile ilgili Çalışma Grubu'nun oturumlararası toplantı programına da katılmıştır.

2) ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Girişimleri - CSA, Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC) uygulaması ve bu anlaşmaya ABD'nin katılımı ile ilgili gelişmeleri izlemeyi sürdürmektedir. Uygulama, ABD Sahil Güvenliği tarafından onaylanmış ve şu an ABD Çalışma Bakanlığı'nda analiz edilme ve onaylamayı ileriye taşımaya yönelik destek verilmesi veya verilmemesi konusunda karar verilme aşamasındadır. CSA, ABD Hükümeti'ni, MLC'yi resmi olarak onaylamayı ikna etmek için denizcilik çalışma örgütleriyle bir araya gelmektedir. CSA'dan ayrıca, ILO'nun denizcilik sektöründeki çeşitliliğin konuşulduğu gemi adamlarının yetiştirilmesi ve işe alımı konusundaki özel toplantısında, ICS delegasyonuna hizmet vermesi talep edilmiştir.

3) Kuzey Kutbu Denizciliği / Kuzey Kutbu Konseyi ve Diğer ABD girişimleri - CSA, deniz taşımacılığı gereksinimlerinin uluslararası düzeyde anlaşılmasını sağlamak için ABD Sahil Güvenliği, Eyalet ve Ticaret (NOAA) Departmanı ile görüşmelerde bulunmaktadır. IMO'daki faaliyetler Polar Kodu uygulaması aşamasındayken, bir dizi BM organı Kuzey Kutbu'ndaki faaliyetlerin beklenen artışını ele almaya devam etmektedir. CSA, aynı zamanda, gemi grevleri, acil durum müdahalesi, seyrüsefer ve haberleşme sistemleri, deniz koruma alanları (mevcut ve önerilen), sualtı gürültüsü ve SAR (Search and Rescue) dahil olmak üzere bir dizi sektörler arası konuları ele alan Kuzey Kutbu Konseyi himayesinde oluşturulan Kuzey Kutbu Deniz Ortamının (PAME) Korunması Komitesi ile de bağlantı kurmaktadır.

4) EPA (Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı) Gemi Genel İzni (VGP)  Geliştirilmesi - CSA, Aralık 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan bir sonraki VGP'nin geliştirilmesi konusunda "ABD EPA" ile birlikte çalışmaktadır. 2018 yılının başlarında VGP'nin yayınlanmasıyla sonuçlandırılması beklenen bu süreç; şu anda ABD Başkanı'nın düzenleyici reform girişimi nedeniyle ertelenmektedir. EPA ve diğer endüstri meslektaşları ile yapılan görüşmelere dayanarak, yeni VGP'nin, mevcut VGP'den çok az bir farkı olması beklenmektedir. Bununla birlikte, VGP'nin mümkün olan en kısa zamanda oluşturulması kritiktir; bu nedenle sanayi, Aralık 2018 tarihine kadar gemilerinde inceleme ve uygulama imkânına sahip olacaktır.

5) Ticari Gemi Arızi Boşaltım Yasası (CVIDA- Commercial Vessel Incidental Discharge Act) - Bir takım prosedürel engellerden sonra, CVIDA'ya, ABD Senatosu'ndan geçmesi için yeterli oyu almak amacıyla başka bir torba yasa eklenmiştir. CSA, uzun yıllardır süregelen bu meselede aktif olarak yer almakta olup bu kabul edilebilir çözümün geliştirilmesinde etkili olmuştur. CSA ve sanayi koalisyonu, hem Senato hem de Beyaz Saray içindeki kilit üyeler ve personel olarak aktif bir şekilde lobi faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu durum, mevcut Kongre'de geçiş olasılığına ilişkin ihtiyatlı bir iyimserlik hissi yaratmaktadır. Ne yazık ki, Kongre'nin bu oturumu Ocak 2019 ayında sona erecek ve bu ertelemeden önce hem Beyaz Saray hem de Senato'dan geçişin sağlanamaması yeni tasarının tekrar düzenlenmesine ve prosedür usulüne yeniden başlanmasına neden olacaktır.

6) Balast Suyu Konusunda Ek Süre Verilmesi Üzerine Sahil Güvenlik ve EPA'nın Konumu - CSA, balast su arıtma sistemlerinin uygulama tarihlerindeki farklı yaklaşımlar ve uzatma sürelerinin sağlanmasında daha sıkı kriterler oluşturulması üzerine, USCG (United States Coast Guard) ve EPA ile düzenli görüşmelere devam etmektedir. USCG özellikle belirli kriterler üzerinde uzatma süresi verir iken, EPA, Temiz Su Hareketi İzin Programındaki hükümlere büyük ölçüde bağlı kalarak bu ek süreleri tanımamaktadır. Mevcut sorunun en iyi çözümü, mevcut yasal programa yapılan düzenlemeler (yukarıda bahsedilen kazara gemi deşarjları) şeklinde olmakla birlikte, CSA, EPA ile şu anda çalışmakta ve 2018 yılının sonlarına doğru yürürlüğe girecek olan Genel İzin Belgesinin (VGP) Taslağını hazırlamaya başlamaktadır.

7) Balast Suyu Yönetim Sistemleri için Sahil Güvenlik Tip Onay Programı ve IMO Balast Su Sözleşmesi Gereklilikleriyle Uyumluluk - CSA, USCG'nin balast suyu yönetim sistemleri için tip onay sürecinin durumu konusunda düzenli olarak USCG ile görüşmelerde bulunmuştur ve USCG'nin, uygun şekilde test edilmiş sistemlerin tip onay sürecindeki onaylamasının aciliyetini tam olarak anladığından emin olmuştur. Şu anda 10 sistem USCG tip onayı alırken, ABD tasarım ve inşaa gereksinimlerinin SOLAS'takilerden daha sıkı olduğu bazı gemi türleri ve ABD bayrak gemileri için, bu sistemlerin kullanımının uygunluğu konusunda endişe söz konusudur. CSA, Eylül 2017 tarihinde Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle  ilgili   uygulama  ve uygulama konuları da dahil olmak üzere, IMO Balast Suyu Sözleşmesi gereklilikleriyle ABD gerekliliklerinin uyumlaştırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

8) USCG'nin bir dizi mevcut uyum sorunundaki konumuyla ilgili olarak, CSA çalışması, Sözleşmenin ABD gereklilikleri ile daha yakından uyumlaştırılması için ABD tarafından tavsiye edilen değişiklikleri desteklemeye odaklanmıştır (Örneğin; IMO G-8 tipi onay kılavuzlarının 2017 Baharı onayı). Ele alınan ek meseleler arasında IMO Acil Durum Tedbirlerinin ve Deneyim Geliştirme Aşaması (EBP) kriterlerinin geliştirilmesi yer almaktadır.

 

Bilgilerinize arz ve rica ederiz.

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

                                                                                                         Cengiz ÖZKAN

                                                                                                         Genel Sekreter V.

627_4072_1754_001.pdf