• Anasayfa
  • |
  • Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) ile Acil Durumlarda İrtibat Kurulması

Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) ile Acil Durumlarda İrtibat Kurulması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 19.10.2023 tarihli ve 1470861 sayılı yazıda Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) ‘nin  Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama ve Kurtarma Yönetmeliği çerçevesinde deniz ve hava vasıtalarının arama ve kurtarma (AK) hizmetinin koordinasyonunu ve işbirliğini sağlayan ve halin icabına göre kanunlar, uluslararası çok taraflı ve/veya ikili sözleşmeler esaslarına göre komşu ve ilgili ülkelerle de Arama Kurtarma Bölgesi içinde ve/veya dışında icra edilecek AK faaliyetleri için koordinasyon ve işbirliği kuran merkez olarak görevlerine devam etmekte olduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla; Merkezin  söz konusu görevlerin yanısıra denizcilikte meydan gelen tüm olağandışı durumlarda da ilk irtibat noktası ve koordinasyon merkezi olarak görev yapmakta olduğunun ilgili Yönetmelik  "MADDE 8- (2) b) Türk arama kurtarma bölgesi dışında kalan, ülkemizle bağlantılı deniz ve hava araçları ile ilgili arama kurtarma faaliyetine dönüşen veya dönüşmesi muhtemel kazaların takibini yapmak, sorumlu ülke/ülkeler ile bilgi alışverişini sağlamak." kapsamında 25.07.2023 tarihli ve 1293109 sayılı yazıları ile başta Ukrayna'nın Tuna Nehri bölgesinde/limanlarında ve tahıl koridoru olarak adlandırılan Batı Karadeniz bölgesinde Türk Bayraklı/Sahipli bir geminin seyrini, emniyet ve güvenliğini tehlikeye sokacak herhangi idari, askeri, zorla alıkoyma, engelleme vb. durumların oluşması durumunda en hızlı şeklide AAKKM ile iletişime geçilmesi amacıyla Üyelerimize gerekli duyuruların yapılmasının istendiği ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, öncelikle Batı Karadeniz ve Ukrayna deniz alanlarında süren güvenlik ve emniyet kısıtlarından dolayı son zamanlarda meydana gelen olaylarda AAKKM ile iletişim kurulması konusunda gerekli bilgilendirmenin yapılmadığı veya geç yapıldığının görüldüğü ve bu sebeple 521 sayılı Sirkülerimiz ile duyurulan 25.07.2023 tarihli ve 1293109 sayılı yazılarındaki hususlara ilave olarak başta anılan bölgede seyreden gemilerin başına gelebilecek her türlü seyir emniyeti ve güvenliğini zora sokacak durumlar ile saldırı, mayın patlaması gibi alışık olunmayan durumlar olmak üzere tüm dünyada Türk Bayraklı ve/veya Türk Sahip veya Türk İşletenli gemilerde vuku bulan acil durumlar ile Türk personel çalıştıran gemilerdeki Tıbbi Tahliye/Tavsiye gerektiren olaylarda gecikmeden yazıları ekinde yer alan iletişim kanalları üzerinden AAKKM ile iletişime geçilmesi istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

713_2485_2485_eimza.pdf