• Anasayfa
  • |
  • ANTREPOLARDA UZUN SÜRE BEKLEYEN EŞYALAR HK.

ANTREPOLARDA UZUN SÜRE BEKLEYEN EŞYALAR HK.

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce 13.08.2010 tarihinde tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine dağıtımlı 2010/41 sayılı Genelge yayınlanmıştır. Söz konusu Genelge ile ; 1. Genel antrepolarda eşyanın sınırsız kalma süresine düzenlemeler getirilmiş, genel antrepolarda bulunan eşyanın sınırsız kalma süresine ilişkin Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği uyarınca Gümrük İdarelerinin ve Müsteşarlığın yeniden süre belirleyebileceği, 2. 6 ayı aşan süre ile genel antrepolarda bulunan ve eşya sahipleri veya kanuni temsilcileri tarafından işlemleri takip edilmeyen, herhangi idari ve adli yargılamaya konu olmayan eşyaya yeni bir işlem uygulanabilmesi için antrepo işleticisi tarafından 30 günlük ek süre verildiğine ilişkin tebligatta bulunulabileceği, 3. Belirtilen 30 günlük süre zarfında herhangi bir işleme tabi tutulmayan söz konusu eşyanın tasfiye hükümlerine tabi tutulacağı, belirtilmektedir. Söz konusu Genelge ekte yer almakta olup, bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EK : 2010/41 sayılı Genelge (1 sayfa) Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (web) - YK Başkan ve Üyeleri - S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop. - YK Yedek Üyeler - Türk Armatörler Birliği - VDAD - Gemi Kumanyacıları Derneği - Gemi Yakıt İkmalciler Derneği - İMEAK DTO Şubeler - 11-12-13-35-37-40-44-45-46-47 Nolu MK Başkan ve Üyeleri