ATIK BORSASI HK.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda yürütülen ve işletmelerde üretim sonucu ortaya çıkan atıkların ekonomiye kazandırılması ve ikincil hammadde olarak değerlendirilmesini sağlayan bir aracılık sistemi olan Atık Borsası ile; Oda/Borsaların bünyesinde oda/borsa üyeleri arasında atıklarını arz eden işletmeler ve arz edilen atıkları talep eden işletmeler arasında bilgilenmenin sağlandığı; Atık Borsası sisteminde Oda/Borsaların, atığın alım satımına, fiyatına, nakliyesine karışmadıkları, sadece arz eden işletme ile talep eden işletmeyi, e-posta sayesinde web sitesi ortamında bir araya getirip, bilgilendirme yapıldığı İlgi yazı ile belirtilmektedir. TOBB tarafından çalışmaları yapılan bu sisteme, Odamız ile birlikte 48 Oda/Borsa dahil olmuş olup, sisteme katılacak her Oda/Borsa ile daha fazla atığın değerlendirilmesi hedeflenmekte ve bu çalışmaların, TOBB web sitesi olan http://atikborsasi.tobb.org.tr internet sitesinden takip edilebileceği bildirilmektedir. Atık Borsası sistemine katılmayı talep etmeniz halinde detaylı bilgiler aşağıda iletişim bilgileri verilen Odamız yetkilisi tarafından sağlanacaktır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Odamız Yetkilisi: Hayriye DEMİROĞLU Tel: 212 252 01 30 / 212 243 76 00 Fax: 212 293 79 35 E-Mail: hayriye.demiroglu@denizticaretodasi.org DAĞITIM Gereği Bilgi: - Tüm Üyelerimiz (WEB) - Sn.Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - SS Motorlu Taşıyıcılar Koop. - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - GİSBİR TOBB Denizcilik Sektörü Meclisi Bşk. - VDAD - Meclis Başkanı ve Vekilleri - İMEAK DTO Çevre Komisyonu - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - TÜRKLİM - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - İMEAK DTO Meslek Komiteleri Bşk - İMEAK DTO Şubeleri