• Anasayfa
  • |
  • Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik

Sayın Üyemiz,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik” 26 Aralık 2022 tarih ve 32055 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup Ek’te sunulmaktadır.

Bahse konu Yönetmelik ile sürdürülebilir şekilde çevrenin korunması için; döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği ilkeleri esas alınarak, atık elektrikli ve elektronik eşyaların (AEEE) oluşumunun önlenmesine, önlenemediği durumlarda oluşan AEEE’lerin ayrı toplanmasına ve bertaraf edilecek miktarının azaltılması için yeniden kullanıma hazırlama, geri dönüşüm, geri kazanım yöntem ve hedeflerinin belirlenmesi ile,

Sıfır atık yönetim sistemi dahil belirli bir yönetim sistemi içinde AEEE’lerin çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetilmesine yönelik strateji ve politikalar ile idari, hukuki ve teknik usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.               

937_3938_3938_937.pdf