• Anasayfa
  • |
  • Atık Madeni Yağlar Kriteri Hk

Atık Madeni Yağlar Kriteri Hk

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 24.11.2017 tarihli ve 0512/18201 sayılı yazısı, 

İlgi yazı ile;

"Kapasite Esaslarından Grup 3529 8 - Atık Madeni Yağların Yeniden Rafine Edilmesi Kriteri"nin; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu'nun 21.11.2017 tarihli ve 270 sayılı Kararı ile onaylandığı,

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan söz konusu Kriterin, http://www.tobb.org.tr/SanayiMüdürlüğü/Sayfalar/KriterIndex.php  web sayfasında yayınlandığı bildirilmiştir.

Bilgilerinize arz ve rica ederiz. 

                                 Saygılarımızla,

                                 Murat TUNCER

                                 Genel Sekreter 

EKLER:

Ek-1:İlgi yazı(1syf)

745_4556_1759_001.pdf