• Anasayfa
  • |
  • ATIK PIL VE AKÜMÜLATÖRLERIN KONTROLÜ YÖNETMELIĞI HK.

ATIK PIL VE AKÜMÜLATÖRLERIN KONTROLÜ YÖNETMELIĞI HK.

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan, 31.08.2004 tarihli ve 25669 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’nin uygulanmasına yönelik hususlar İlgi yazı ve ekleri ile bildirilmektedir. Bahse konu Yönetmelik hükümlerinin doğru uygulanması ile atık akümülatörlerin yol açabileceği kirlilik sonucu olan çevresel bozulma, amaç dışı kullanımın önlenmesi ve konunun öneminin ortaya konabileceği ifade edilmektedir. Bu sebeple, kuruluşunuz bünyesinde oluşabilecek atık akümülatörlerin asidi boşaltılmadan depozito bedeli olarak yeni akümülatör alımlarında üreticiye iade edilmesi gerekmekte olup teslimatlarda atık akümülatörlerin lisanslı geri kazanım tesislerine teslim edildiğinin belgelenmesi istenilmektedir. Konuya ilişkin ulusal atık taşıma formlarının bir örneğinin Çevre ve Orman Bakanlığı’na gönderilmek üzere Odamıza (hayriye.demiroglu@denizticaretodasi.org mail adresine) iletilmesi gerekmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER: Ek-A:İlgi Yazı Ekleri(5 Sayfa) DAĞITIM Gereği Bilgi: - Tüm Üyelerimiz (WEB) - Sn.Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - SS Motorlu Taşıyıcılar Koop. - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - GİSBİR TOBB Denizcilik Sektörü Meclisi Bşk. - VDAD - Meclis Başkanı ve Vekilleri - TÜRKLİM - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Gemi Söküm Sanayicileri Dern. - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - İMEAK DTO Meslek Komiteleri Bşk - İMEAK DTO Çevre Komisyonu - İMEAK DTO Şubeleri

0_5854_Ek.pdf