• Anasayfa
  • |
  • ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELIĞI

ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELIĞI

Sayın Üyelerimiz, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 30.07.2008 tarihli ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir Bu Yönetmeliğin amacı, atık yağların üretiminden bertarafına kadar; 1)Çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, 2)Çevre ve insan sağlığına zarar vermeden geçici depolanmasına, taşınmasına, bertaraf edilmesine, 3)Atık yağların yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların oluşturulmasına, 4)Geçici depolama, işleme ve bertaraf tesislerinin kurulması ile bu tesislerin çevreyle uyumlu yönetimi amacıyla gerekli prensip ve programların belirlenmesine dair usul ve esasları belirlemektir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM Gereği: Bilgi: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn Eşref CERRAHOĞLU - DTO Meslek Komite Bşk. TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - VDAD - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - GİSBİR - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - TÜRKLİM - İMEAK DTO Şubeleri