• Anasayfa
  • |
  • Atık Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama Rehberi Hk.

Atık Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama Rehberi Hk.

İlgi: Uluslararası Deniz Ticaret Odası(ICS)'nın 12.07.2018 tarihli ve ICS18(29) sayılı yazısı ve Eki

İlgi yazı ile:

ICS Üyeleri, ICS'in "Atık Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama Rehberi" adlı yayınının yeni baskısını %20 indirimle (sınırlı bir süre için geçerlidir) alabilmeleri için ekte yer alan sipariş formunu üye denizcilik şirketlerine en kısa sürede iletmeye davet edilmektedirler.

ICS, Denizcilik Şirketleri için Marpol Ek V'teki 2013,2017 ve 2018 tarihlerinde dünya çapında yürürlüğe giren son değişimlerin de bulunduğu, tamamen güncellenmiş "Atık Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama Rehberi"nin ikinci basımını Ağustos 2018'de yayınlayacağı,

Rehberin tek kopya ücretinin 65 İngiliz Sterlini olduğu, ancak kısa bir süre için ICS'in ulusal birliklerinin üyesi olan denizcilik şirketlerinin Ek'te bulunan "İndirim Formu"nu, 12 Ekim 2018'den önce doldurup göndermesi suretiyle bu yayını %20 indirimle (52 İngiliz Sterlini)'ne alabileceği, bu tarihten sonra yapılan başvurularda indirimin geçerli olmadığı, belirtilmiştir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                        Saygılarımızla

                                                                        İsmail ASASOĞLU

                                                                        Genel Sekreter V

 

EKLER:

Ek-1: İlgi yazı ve Eki

428_2831_0205_001.pdf