• Anasayfa
  • |
  • Atık Yönetim Sorumlusu Firmalar Yönetmeliği (Taslak) Görüş Talebi Hk.

Atık Yönetim Sorumlusu Firmalar Yönetmeliği (Taslak) Görüş Talebi Hk.

Sayın Üyemiz,        

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 11.10.2022 tarihli ekte sunulan yazıda;

Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 11’inci maddesine ilave edilen “Atık üreticilerinin sorumlulukları ile atık yönetim sorumlusu firmaların yetkilendirilmesine ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.” hükmü çerçevesinde; Atık Yönetim Sorumlusu Firmaların taşıması gereken şartların, yükümlülüklerinin, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi ve söz konusu firmaların yetki belgesi başvurularının yapılması, değerlendirilmesi, yetki belgelerinin verilmesi, denetlenmesi, askıya alınması ve iptali ile ilgili konuların düzenlenmesi amacıyla “Atık Yönetim Sorumlusu Firmalar Hakkında Yönetmelik Taslağının” hazırlandığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Ek-2’de yer alan Yönetmelik Taslağına ilişkin görüş ve önerilerinizin Ek-3’te sunulan “Görüş Bildirme Formu”nda hazırlanarak 26.10.2022 tarihi mesai bitimine kadar cevre@denizticaretodasi.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.

745_2996_2996_745.pdf