• Anasayfa
  • |
  • Atıksu Çamurunun (Sewage Sludge) Denize Boşaltılmasının Yasaklanması Hk.

Atıksu Çamurunun (Sewage Sludge) Denize Boşaltılmasının Yasaklanması Hk.

Sayın Üyemiz, 

Deniz kirliliği kaynaklarını kontrol etmeyi ve atık maddelerin denize boşaltılmasını düzenleyerek deniz kirliliğini önlemeyi amaçlayan Londra Sözleşmesi ve Londra Protokolü’ne ilişkin Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) Genel Merkezi’nde 3-7 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenen Taraflar Toplantılarında atıksu çamurunun (sewage sludge) denizlere boşaltılabilecek atıklar listesinden çıkarılmasına dair karar alınmıştır.   

Bu kapsamda, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün resmi web sitesinde yer alan (https://bit.ly/3gnZj4g), Londra Sözleşmesi ve Londra Protokolü’ne yönelik yapılan değişiklikler hakkındaki “Atıksu Çamurunun Denizlere Boşaltılması Dünya Çapında Yasaklanacak” konulu bülten Türkçe’ye tercüme edilmiş olup Ek’te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

753_3312_3312_753.pdf