• Anasayfa
  • |
  • Avrupa Birliği Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği ve Tehlikeli Madde Envanteri’ne Yönelik Sektör Rehberleri Hk.

Avrupa Birliği Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği ve Tehlikeli Madde Envanteri’ne Yönelik Sektör Rehberleri Hk.

Sayın Üyemiz,        

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından gönderilen 29 Haziran 2020 tarihli, Ek’te sunulan yazıda;

2018 yılında yürürlüğe giren ve 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren AB limanlarına ve demir sahalarına gidecek tüm gemiler için geçerli olacak Avrupa Birliği Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği'nin (European Union Ship Recycling Regulation -EUSRR), AB ve üçüncü ülke bayraklı 500 GT'den büyük gemileri kapsadığı, AB/Avrupa Ekonomik Alanı (European Economic Area-EEA) devletleri limanına sefer yapacak gemilerin 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren “Tehlikeli Madde Envanteri (Inventories of Hazardous Materials-IHM)” bulundurması gerektiği bildirilmektedir.  

Yazıda devamla, COVID-19 pandemisinin, “Tehlikeli Maddeler Envanteri”nin toplanması ve belgelendirilmesine ilişkin prosedürlerde ciddi aksaklıklara sebep olduğu, belirtilen tarihten sonra Avrupa limanlarına gidecek gemilerin uyumsuzluk risklerinin arttığı, yaşanan bu aksaklıklar neticesinde Armatör Dernekleri Yuvarlak Masası tarafından, EUSRR uyum konusu ile Ek’te bulunan tehlikeli madde envanterinin geliştirilmesi hususlarında Rehberler hazırlandığı belirtilmiştir.

Uygulamalar sonucunda elde edilen deneyimler çerçevesinde bahse konu rehberle ilgili olarak ortaya çıkacak soru ve önerilerin john.stawpert@ics-shipping.org adresine iletilmesi istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,                           

İsmet SALİHOĞLU                      

Genel Sekreter                          

785_1907_1907_785.pdf