• Anasayfa
  • |
  • Avrupa Birliği Gümrük Kanunu Hakkında ECASBA Değişiklik Önerileri Hk.

Avrupa Birliği Gümrük Kanunu Hakkında ECASBA Değişiklik Önerileri Hk.

Gemi Brokerleri ve Acenteleri Ulusal Birlikleri Federasyonu (FONASBA) tarafından 17 Ocak 2024 tarihinde Odamıza gönderilen e-postada; Avrupa Komisyonu tarafından, mevcut Gümrük Kanunu'nun yalnızca kısmen uygulanmasına karşın, Avrupa Birliği Gümrük Kanunu'nda reform yapma sürecinin başlatıldığı ifade edilmektedir.

FONASBA, Avrupa Parlamentosu tarafından halihazırda yeni Gümrük Kanunu için ilk tekliflerin incelenmeye başlandığını ve bazıları doğrudan deniz taşımacılığıyla ilgili olan kapsamlı bir değişiklik listesinin sunulduğunu belirtmektedir. Yazıda, Avrupa Topluluğu Gemi Brokerleri ve Acenteleri Birliği'nin (ECASBA) de söz konusu değişiklikleri desteklemek üzere Avrupa Parlamentosu'nun İç Pazar ve Tüketicinin Korunması Komitesine (IMCO) ve ilgili değişiklikleri öneren Avrupa Parlamentosu Üyelerine bir mektup göndermek suretiyle diğer meslek birlikleri ile birlikte hareket etmeye davet edildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede Avrupa Birliği' nin yeni Gümrük Kanunu için ECASBA ve diğer meslek birlikleri ile birlikte hazırlanan değişiklik önerileri ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

46_149_avrupa_birli_i_g_mr_k_kanunu_hakk_nda_ecasba_de_i_iklik_nerileri_hk.pdf